Latest Posts

Eksperimen dan Art & Craft

By October 05, 2014


Aktiviti yang anak-anak paling gemari apabila mereka diberi peluang untuk meneroka sendiri dan membuat penilaian melalui pemerhatian yang mereka lakukan. THI menekankan pembelajaran melalui penerokaan, pemerhatian dan penyelesaian masalah.
Tema Haiwan

Tema Pokok

0 comments